– En lekplats i Gräsåkers Förskola, igen färdigt!

Posted on 25.08.2017 in Uudised se

Gräsåkers Förskola, 2107-07-02

Kund: Svensk Markservice AB

Lekplats distributor: HAGS

Träsärg:  Virket är behandlat med Osmose Stabilizing Oil som är en naturbaserad linolja.