– Lekplats i Lövhagen Förskola, färdigt!

Posted on 25.08.2017 in Uudised se

LÖVHAGEN  FÖRSKOLA

Byggtid: 2107-07-12

Kund:  Svensk Markservice AB

Lekplats distributor:  HAGS

Träsärg:  Virket är behandlat med Osmose Stabilizing Oil som är en naturbaserad linolja.