– Lekplats i Svanängen Förskola, färdigt!

Posted on 25.08.2017 in Uudised se

Byggtid:  Svanängen Förskola, 2107-05-02

Kund: Svensk Markservice AB

Träsärg:  Virket är behandlat med Osmose Stabilizing Oil som är en naturbaserad linolja.

Lekplats distributor: HAGS