– Lekplats i Stenhamra är färdigt

Posted on 29.04.2016 in Uudised se

Byggtid: 2106-05-02

Kund: Svensk Markservice AB

Träsärg:  Virket är behandlat med Osmose Stabilizing Oil som är en naturbaserad linolja. 45 x 195 och 45 x 145